Fundacja Apetyt na Kulturę powstała z potrzeby serca. Została założona przez Danutę Błażejczyk i aktorkę Barbarę Vajda-Dziekan. Słowo „Apetyt”  stało się odnośnikiem naszych upodobań kulinarnych, a tak na prawdę „ apetyt” jest  szeroko pojętym pragnieniem, zmaterializowania  naszych  tęsknot, gustów, fascynacji dotyczących zupełnie różnych dziedzin.Czujemy się dobrze słuchając  właśnie takiej muzyki, czytając  takie a nie inne książki, przedkładamy malarstwo impresjonistyczne nad modernistyczne, i chcielibyśmy pracować  tu gdzie mieszkamy i z ludżmi których lubimy i cenimy. Głównym celem Fundacji jest wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny literatury, teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii i filmu.Fundacja organizuje i finansuje projekty kulturalne i artystyczne (m.in. koncerty, spektakle teatralne, widowiska, wystawy, prezentacje artystyczne, warsztaty artystyczne) oraz ustanawia i przyznaje stypendia pieniężne i nagrody dla artystów oraz szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

Bądź przyjazny kulturze.Pragniemy przeżyć, uczestniczyć i tworzyć rzeczy, które są ponadczasowe i uniwersalne. Dzięki nim stajemy się pełnowartościowymi ludźmi, społeczeństwem i narodem. To co robimy dla siebie, umiera razem z nami. To co robimy dla świata, jest wieczne. Życie warte jest takiej przygody.

Obecnie realizujemy ...