GDY CAŁY JESTEŚ Z MARZEŃ
/duet z R. Rynkowskim/
 
Muz. Marek Stefankiewicz
Sł. Danuta Błażejczyk
 
Poruszyć możesz głaz
Co wieki całe spał
Potoczy się jak kłębek
By drogę wskazać Ci
 
Choć potkniesz się nie raz
Lecz znów spróbujesz iść
Pytając ciągle nieba
Czy ktoś jeszcze sprzyja Ci
 
Jeszcze nie wiesz jak wielka siła w nas tkwi, / w każdym z nas /
Gdy cały jesteś z marzeń
Świat nie zna bólu i śni, / swój dobry sen /
Ranek jest nadzieją, /znów wierzysz w coś /
Nie rozmieniaj tego na grosz
Mocą swoich marzeń rozjaśnij cały świat
 
Na szczęście jest sto rad
Sto zaklęć, nawet łzy
Ktoś, kto jest przy tobie
Gdy bez wiary jesteś ty
Jeszcze nie wiesz jak wielka siła w nas tkwi, / w każdym z nas /
Gdy cały jesteś z marzeń
Świat nie zna bólu i śni, /swój dobry sen /
Ranek jest nadzieją / znów wierzysz w coś /
Nie rozmieniaj tego na grosz
Mocą swoich marzeń rozjaśnij cały świat.