Wsiadaj na miotłę

muz. R. Szeremeta

sł. W .Młynarski